Konsultacje Społeczne

Zasady konsultacji z młodzieżą ( rekomendacje)

Jak się przygotować do konsultacji z młodzieżą ? Jak stworzyć optymalne warunki do jej przeprowadzanie? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć w publikacji opisującej zasady konsultacji z młodzieżą ( rekomendacje). Opracowanie powstało w ramach projektu „Potencjał Młodych” realizowanego przez Chorągiew Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY. Zachęcamy do lektury !Załączone pliki do pobrania: