Konsultacje Społeczne

Spotkania konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uprzejmie informuję, że w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, organizowane są spotkania w trzech miastach województwa. Podczas spotkań zaprezentowany zostanie projekt aktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dokument ten dostępny jest na platformie konsultacji społecznych w zakładce aktualne konsultacje oraz na na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce „Turystyka i Promocja” - „Strategia i analizy z zakresu turystyki”.Serdecznie zachęcam do zapoznania się z dokumentem przed planowanym spotkaniem, dzięki czemu będziecie Państwo mogli zgłosić swoje uwagi podczas spotkania. Uwagi będzie można zgłaszać również po spotkaniach – w terminie do 09.06.2015 roku na specjalnie przygotowanym formularzu, dostępnym razem z projektem Strategii.

Zapraszam na jedno ze spotkań, które odbędą się:

  • w Ełku w dniu 20.05.2015 r. o godz. 11.00, przy ul. Sikorskiego 5A, w sali konferencyjnej,

  • w Elblągu w dniu 21.05.2015  r. o godz. 10.00,  przy Placu Jagiellończyka 1, w małej sali kinowej,

  • w Olsztynie w dniu 22.05.2015  r. o godz. 10.00,  przy ul. Emilii Plater 1, w sali sesyjnej.

Przewidywany czas spotkania - około 2 godz.

            Państwa doświadczenie i czynny udział w procesie aktualizacji Strategii są niezwykle cenne.

            Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 18.05.2015 r. pod numerem telefonu 89 52 16 900 lub e mail: dt@warmia.mazury.pl,  z podaniem terminu i  miejscowości spotkania.