Konsultacje Społeczne

Propozycje zmian w centrum Ełku. „Ełk konsultuje!”

Podsumowanie ostatniego spotkania konsultacyjnego z 18 listopada, zawierające propozycje zmian i zdiagnozowane potrzeby, które przedstawili obecni na spotkaniu mieszkańcy miasta.

Na kolejnym spotkaniu 15 grudnia będzie można dodać jeszcze nowe pomysły.

Dostępne na stronie: www.adelfi.pl/propozycje-zmian-w-centrum-elku,656.html