Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne projektu RPO Warmia Mazury 2014-2020

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. Do 2 marca br. będzie można zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian oraz opinie dotyczące niezwykle istotnych dla nas wszystkich kwestii, które będą w najbliższych latach kształtowały kierunki rozwoju regionu Warmii i Mazur.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach zarówno działaczy organizacji pozarządowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorców, jak i każdego komu nie są obojętne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 to dokument planistyczny, który określa kierunki rozwoju  i obszary wsparcia, a także konkretne działania, które zostaną podjęte na rzecz rozwoju danego regionu przez najbliższe 6 lat.

Dzięki funduszom unijnym jest szansa zrealizować wiele przedsięwzięć, a na jakich zasadach i w jakim zakresie – to przedstawione jest właśnie m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

Opinie i uwagi (zwięzłe i czytelne) można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz 
z projektem dokumentu jest dostępny poniżej. 

Więcej informacji odnośnie konsultacji projektu RPO na stronach internetowych www.warmia.mazury.pl  w zakładce AKTUALNOŚCI oraz www.rpo.warmia.mazury.pl


Załączone pliki do pobrania: