Konsultacje Społeczne

Zaproszenie do konsultacji założeń oraz celów i zakresu projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021“

Od: 11 lutego 2015 16:10, do: 13 marca 2015 16:10

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
do zgłaszania uwag i opinii dot. założeń oraz celów i zakresu projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021”.
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest poniżej.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 11 lutego – 13 marca 2015 r.  poprzez platformę konsultacyjną oraz  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl . Kontakt w/s konsultacji: 89 512 58 76.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura lub zamieszczenia jej na platformie konsultacji. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Więcej informacji na stronie biuletynu Urzędu Marszałkowskiego   http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/609/Zaproszenia_do_konsultacji/

Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

14.02.2015 16:20
Rozpoczęcie konsultacji.
13.03.2015 16:10
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.