Konsultacje Społeczne

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2015 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Od: 25 lutego 2015 15:47, do: 25 marca 2015 15:47

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

ZAPRASZA

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015.

Projekt przedmiotowej uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest poniżej.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 25 lutego do 25 marca 2015 r. do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: dow@warmia.mazury.pl. Kontakt w/s konsultacji: 89 521 92 61.

Za datę zachowania terminu uważa się datę wpływu opinii, uwag do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opinie, uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

10.03.2015 15:53
Rozpoczęcie konsultacji.
13.03.2015 23:08

Nie mam zdania w/s załączonej uchwały.

Zbigniew Glezman

25.03.2015 15:47
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zbigniew Glezman
 

Nie mam zdania w/s załączonej uchwały.

13.03.2015 23:08