Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021

Od: 21 kwietnia 2015 09:18, do: 21 maja 2015 09:18

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021”. Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 21 kwietnia – 21 maja 2015 roku za pomocą platformy konsultacyjnej. 

Uwagi można również przesyłać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.

Więcej informacji na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/609/Zaproszenia_do_konsultacji/


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

24.04.2015 09:27
Rozpoczęcie konsultacji.
15.05.2015 17:18

O! Ciekawe...

Krzysztof Marusiński

15.05.2015 21:28

Jestem za projektem strategii

ryszard grygorowicz

16.05.2015 09:15

jestem za projektem strategii

Elzbieta Darmofał

16.05.2015 09:35

dokument bardzo zrozumiały

Antoni Arnista

16.05.2015 09:40

proszę o budowę basenu w Orzyszu

alicja kozioł

16.05.2015 09:41

Jestem za projektem strategi.

Regina Marusinska

16.05.2015 09:45

jestem za konsultacjami

danuta otto

16.05.2015 09:45

jestem za projektem strategii

Irena Arnista

16.05.2015 09:56

zgadzam się ze strategią  projektu

stanisław król

17.05.2015 20:19

Powyższy dokument jest obszerny i zrozumiały.Jestem za projektem strategii. 

Danuta Rymuszka

18.05.2015 07:37

zalozenia programu moga byc trudne do zrealizowania, ze wzgledu na mngosc zawartcyh aspektow.

Joanna Szymanska

18.05.2015 16:51

Popieram projekt strategii

Wiesława Wysocka (Szajdek)

21.05.2015 09:18
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.

Krzysztof Marusiński
 

O! Ciekawe...

15.05.2015 17:18
ryszard grygorowicz
 

Jestem za projektem strategii

15.05.2015 21:28
Elzbieta Darmofał
 

jestem za projektem strategii

16.05.2015 09:15
Antoni Arnista
 

dokument bardzo zrozumiały

16.05.2015 09:35
alicja kozioł
 

proszę o budowę basenu w Orzyszu

16.05.2015 09:40
Regina Marusinska
 

Jestem za projektem strategi.

16.05.2015 09:41
danuta otto
 

jestem za konsultacjami

16.05.2015 09:45
Irena Arnista
 

jestem za projektem strategii

16.05.2015 09:45
stanisław król
 

zgadzam się ze strategią  projektu

16.05.2015 09:56
Danuta Rymuszka
 

Powyższy dokument jest obszerny i zrozumiały.

Jestem za projektem strategii.


 

17.05.2015 20:19
Joanna Szymanska
 

zalozenia programu moga byc trudne do zrealizowania, ze wzgledu na mngosc zawartcyh aspektow.

18.05.2015 07:37
Wiesława Wysocka (Szajdek)
 

Popieram projekt strategii

18.05.2015 16:51