Konsultacje Społeczne

Konsultacje projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Od: 23 września 2015 00:00, do: 23 października 2015 00:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

                                                                                                      Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

                                                                                                                                  ZAPRASZA

 

             organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 23 września – 23 października 2015 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. lub za pomocą platformy konsultacji.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/609/3353/Konsultacje_projektu___Program_wspolpracy_Samorzadu_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_rok_2016/

 


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

12.10.2015 11:25
Rozpoczęcie konsultacji.
23.10.2015 00:00
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.