Konsultacje Społeczne

Program rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020

Od: 19 lutego 2016 14:18, do: 19 marca 2016 14:18

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

                                                                                                     Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

                                                                                                                                  ZAPRASZA

 

                                                        do konsultacji „Programu rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości

              na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020”  w trybie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach polityki rozwoju (Dz.U.2014, poz. 1649 z późn. zm.).

 

Opinie, uwagi i propozycje dotyczące treści projektu Programu wpisane do Formularza konsultacji należy przekazywać w terminie 19 lutego – 25 marca 2016 w następujący sposób:

  • elektronicznie na adres: dow@warmia.mazury.pl, w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE PROGRAMU ROZWOJU ŻYWNOŚCI
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Biuro ds. Żywności, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
  • bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pokój 412, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

 

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro ds. Żywności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

19.02.2016 14:23
Rozpoczęcie konsultacji.
19.03.2016 14:18
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.