Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r

Od: 7 kwietnia 2016 11:06, do: 21 kwietnia 2016 11:06

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

                                                                                                      Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

                                                                                                                                 ZAPRASZA

 

Do konsultacji projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r  Zgodnie z art. 41a ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.2016, poz. 239 z późn. zm.).

 

Opinie, uwagi i propozycje dotyczące treści projektu Programu wpisane do Formularza konsultacji należy przekazywać w terminie 1 kwietnia – 22 kwietnia 2016 r. w następujący sposób:

  • elektronicznie na adres: dos@warmia.mazury.pl, w tytule e-maila należy wpisać: konsultacje „Program ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku“
  • pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

  • bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Ochrony Środowiska w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

 

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

07.04.2016 11:07
Rozpoczęcie konsultacji.
21.04.2016 11:06
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.