Konsultacje Społeczne

Konsultacjie społeczne dotyczące projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021.

Od: 10 października 2016 00:00, do: 13 listopada 2016 00:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dotyczących projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 10 października do 13 listopada 2016r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji społecznych dotyczących treści projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

  1. Drogą elektroniczną na adres: rops@warmia.mazury.pl.
  2. Drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
  3. Bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, pok. 10A w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z data wpływu przed dniem 10 października i po dniu 13 listopada 2016r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

11.10.2016 15:07
Rozpoczęcie konsultacji.
13.11.2016 00:00
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.