Konsultacje Społeczne

Zaproszenie do konsultacji zmian w projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Od: 30 maja 2017 00:00, do: 30 czerwca 2017 00:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych zmian decyzji Komisji Europejskiej notyfikującej pomoc publiczną nr SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA 30851 (2011/N) – Polska, Projekt pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej z dnia 10.11.2011 r.
Niniejsze konsultacje są elementem procedury notyfikacyjnej i są prowadzone w celu zapewnienia przejrzystości udzielenia pomocy publicznej, zgodnie z paragrafem 78b) Wytycznych szerokopasmowych .
 


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

31.05.2017 12:42
Rozpoczęcie konsultacji.
30.06.2017 00:00
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.