Konsultacje Społeczne

Konsultacje w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych zaosiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowymwspółzawodnictwie sportowym.

Od: 12 września 2017 13:54, do: 12 października 2017 23:59

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu uchwały Sejmiku WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych zaosiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowymwspółzawodnictwie sportowym.


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

15.09.2017 13:58
Rozpoczęcie konsultacji.
12.10.2017 23:59
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.