Konsultacje Społeczne

RejestracjaZgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) niniejszym informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konsultacjach społecznych oraz ewidencji ich uczestników i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do utworzenia konta uczestnika konsultacji na platformie konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego.