Konsultacje Społeczne

ABC Konsultacji Społecznych - podręcznik


Podręcznik do konsultacji społecznych, to swego rodzaju praktyczny przewodnik po konsultacjach społecznych. To element ścieżki udrażniającej proces konsultacji społecznych w regionie., skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców oraz przede wszystkim do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Podręcznik w prosty sposób opisuje najważniejsze zasady prowadzenia konsultacji społecznych oraz udziela praktycznych wskazówek gotowych do zastosowania.

Rolą przewodnika jest zachęcenie do prowadzenia konsultacji społecznych za pomocą innych dostępnych narzędzi oraz metod niż powszechnie znane i stonowane, jak np. ankieta. Podręcznik udowadnia, że warto wejść głębiej w społeczny dialog i za pomocą innowacyjnych środków zachęcać do wyrażania opinii w sprawach ważnych dla naszego regionu.

Skład oraz treść podręcznika została wypracowana podczas spotkań grupy roboczej składająca się przedstawicieli NGO oraz samorządu woj. warmińsko-mazurskiego, zadanie zrealizowano w ramach projektu pt.: „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach którego zostanie opracowany przewodnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA PODRĘCZNIKA

 1. Konsultacje społeczne
  • Definicja konsultacji społecznych
  • Cel konsultacji społecznych
  • Adresaci konsultacji społecznych
  • Przedmiot konsultacji społecznych
  • Trudności konsultacji społecznych
  • Umocowania prawne konsultacji społecznych
 2. Ogólne wskazówki do realizacji konsultacji społecznych
  • 7 zasad przeprowadzania konsultacji społecznych
  • Dobre rady w konsultacjach społecznych
  • Etapy konsultacji społecznych
 3. Skrzynka narzędziowa
  • Metodologia konsultacji społecznych
  • Open space
  • Dobre praktyki (open space)
  • World cafe
  • Dobre praktyki (world cafe)
 4. Podręcznik do konsultacji społecznych
  • Cele i założenia podręcznika
  • Grupa robocza we współtworzeniu podręcznika

Zachęcamy do korzystania z podręcznika! A przy jego pomocy do przeprowadzenia wielu owocnych konsultacji społecznych!


Załączone pliki do pobrania: