Konsultacje Społeczne

Konsultacje w regionie


Platforma konsultacji społecznych Urzędu Miasta Olsztyna

www.konsultacje.olsztyn.eu

Platforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna powstała, aby na bieżąco prowadzi dialog z mieszkańcami Olsztyna, zapoznawa z planowanymi inwestycjami i projektami, a przede wszystkim przekazywa informacje o konsultacjach społecznych. Chcemy poznać Wasze opinie, uwagi, propozycje i zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na nasze codzienne życie. Czytaj dalej »

 

Konsultacje społeczne w Ełku

www.adelfi.pl

Projekt „Ełk konsultuje!” to szansa na poprawę zaangażowania mieszkańców Ełku i całego powiatu ełckiego w lokalną rzeczywistość. Chcemy przekonać zarówno urzędników, jak i pozostałych mieszkańców, że warto ze sobą rozmawiać, dzielić się poglądami, szukać przestrzeni do współpracy, pytać o zdanie.
W ramach projektu odbędą się szkolenia ogólne oraz specjalistyczne mające na celu podniesienie wiedzy z zakresu konsultacji społecznych, powstanie regulamin, procedury i narzędzia do przeprowadzania konsultacji społecznych oraz narzędzie do monitoringu i ewaluacji – oceny efektywności organizowanych konsultacji. Powstanie również strona internetowa służąca konsultacjom, pozwalająca na swobodne wyrażanie zdania mieszkańcom, poprawiająca komunikację między urzędami a lokalną społecznością. Realizację projektu zwieńczy przeprowadzenie modelowych konsultacji społecznych.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia Adelfi.
Projekt „Ełk konsultuje!” jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Elbląg konsultuje

www.eswip.pl/pl_page_97_33.html

„Elbląg konsultuje!” to projekt, który odpowiada na niezbyt zadowalający poziom partycypacji obywatelskiej i konsultacji społecznych w mieście, co skutkuje rzadkim i często przypadkowym udziałem mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych, jakie organizowane są przez samorząd. Przyczyną tego jest zazwyczaj słaba informacja o trwających konsultacjach, mało efektywne metody – głównie ankiety. Dodatkowo, informacje o prowadzonych konsultacjach zazwyczaj nie są upublicznianie, a język, w jakim są one prowadzone, jest typowo branżowy – często niezrozumiały dla przeciętnego mieszkańca, przez co zniechęcający. Skutkuje to niską efektywnością tychże konsultacji. Dodatkowo, samorząd wykazuje się niską umiejętnością włączania mieszkańców w działania społeczne. Czytaj dalej »