Konsultacje Społeczne

Kontakt

Administrator: Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Małgorzata Kulczyk

Elżbieta Mierzyńska

tel: 89 512 58 76

mail: konsultacje@warmia.mazury.pl

Formularz kontaktowy